"ЕКО-БИЛКО" ЕООД

"ЕКО- БИЛКО" ЕООД с. Триград е производител на екологично чист продукт - мурсалски (триградски) чай, отгледан на естественото му находище, надморска височина над 1200 м, в подножието на скалите на Триград.